Kontaktné údaje

Ing. Jana Marcinková ENVIRO GLOBAL
Kancelária Michalovce:
Topolianska 5709
071 01 Michalovce
Kancelária Košice:
Podnikateľské centrum
Krivá 18
9. poschodie, č. dv. 912
041 01 Košice

mobil : +421 905 680 103
fax : 056/ 6431993
email : enviroglobal@gmail.com